سطح 1

hhe1386

برنامه­‌ی مبعث سطح یک

موضوع کلی: آشنایی با مبعث رسول اکرم (ص) – معنای نبوت، اوصاف پیامبر: رعایت نوبت – امانت داری – خودخواه نبودن – اسراف نکردن، اهمیت و جایگاه معلم

دریافت فایل
نمایش محتوا

سطح 2

پوستر-مبعث1

برنامه­‌ی مبعث سطح دو

موضوع کلی: آشنایی با مبعث رسول اکرم (ص) و صفت امانت داری و رحمت للعالمین بودن ایشان

دریافت فایل
نمایش محتوا