سطح 1

mohammad

ولادت پیامبر (ص) – سال اول

موضوع کلی: معجزات هم زمان با ولادت پیامبر اکرم (ص) – اصحاب فیل –  بعضی از ویژگی های اخلاقی پیامبر (ص)

دریافت فایل
نمایش محتوا

سطح 2

برنامه­‌ی مبعث سطح دو

ولادت پیامبر (ص) – سال اول

موضوع کلی: خاتمیت پیامبر اکرم (ص) و دین اسلام، تعامل با دیگران و خوش اخلاقی

دریافت فایل
نمایش محتوا