سطح 1

ماه رمضان

ولادت امام حسن مجتبی (ع)

ماه مبارک رمضان – سال اول

موضوع کلی: معرفی ماه مبارک رمضان ماه عبادت و مهمانی خدا، معرفی شکر­گزاری به عنوان عبادت خداوند، معرفی آداب مهمانی.

دریافت فایل
نمایش محتوا

سطح 2

ramezan2

ولادت امام حسن مجتبی (ع)

ماه مبارک رمضان – سال اول

موضوع کلی: آشنائی با ماه رمضان: ماه عبادت و مهمانی خدا، آشنائی با فوائد روزه و روزه‌ی مقبول، کرامت امام مجتبی (ع)-کمک به نیازمندان.

دریافت فایل
نمایش محتوا