سطح 1

برنامه ی محرم سطح دو

عاشورا – سال اول

موضوع کلی: تاریخی (رخدادهای روز عاشورا و شهادت حضرت عباس و امام حسین) – انکار حق – حضرت علی اصغر

دریافت فایل
نمایش محتوا

سطح 2

برنامه ی محرم سطح دو

عاشورا – سال اول

موضوع کلی: دلیل عزاداری برای امام حسین (شهادت امام حسین (ع) مایه حیات اسلام شیعی) – معرفی حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام – ادب و احترام به بزرگتر و امام زمان – روضه (برخی مصیبت­ های عاشورا)

دریافت فایل
نمایش محتوا