سطح 1

ولادت_امام_علی_ع

ولادت امیرالمومنین (ع) – سال اول

موضوع کلی: بحث تاریخی در مورد ولادت و زندگانی حضرت علی (ع) – آشنایی با فضائل امیر المؤمنین (ع) – تشکر از پدر

دریافت فایل
نمایش محتوا

سطح 2

ali

ولادت امیرالمومنین (ع) – سال اول

موضوع کلی: بحث تاریخی در مورد ولادت و زندگانی حضرت علی (ع) تا زمان هجرت – آشنایی با صفت جوانمردی آن حضرت – اهمیت راستگویی و زشتی دروغ گویی.

دریافت فایل
نمایش محتوا