سطح 1

برنامه ی محرم سطح دو

محرم – سال اول

موضوع کلی محرمتاریخی (حرکت امام حسین از مدینه به مکه و بعد به کربلا بر مبنای دعوت اهل کوفهدوری از وسوسه­ های شیطان ناپسندی حسادت

دریافت فایل
نمایش محتوا

سطح 2

برنامه ی محرم سطح دو

محرم – سال دوم

موضوع کلی محرم: تحلیل حرکت امام حسین از مدینه تا کربلا، ماجرای حضرت قاسم (ع)، اهمیت حرکت در زندگی بر مبنای رضای خداوند.

دریافت فایل
نمایش محتوا