سطح 1

برنامه‌ی اربعین سطح یک

اربعین – سال اول

موضوع کلی: آشنایی با حضرت زینب علیها سلام، آشنایی با حضرت رقیه علیها سلام، مفهوم صبر و تحمل آزار دیگران، آشنایی با مراسم بزرگ زیارت اربعین

دریافت فایل
نمایش محتوا

سطح 2

arbaein

اربعین – سال اول

موضوع کلی: اهمیت و ثواب زیارت امام حسین (ع) و امامان، آشنایی با برخی مفاهیم زیارت عاشورا، مفهوم لعن و برائت از دشمنان از دید قرآن

دریافت فایل
نمایش محتوا