سطح 1

حرکت امام حسین

رحلت پیامبر (ص) – سال اول

موضوع کلی: تاریخی (آشنایی با تاریخ شهادت امام مجتبی علیه السلام) – مدینه (معرفی مسجدالنبی و بقیع) – ارزش صلوات پیامبر(ص) – آداب سفر

دریافت فایل
نمایش محتوا

سطح 2

حرکت امام حسین

رحلت پیامبر (ص) – سال دوم

موضوع کلی: آشنایی با حدیث ثقلین، وصیت پیامبر به حضرت علی علیه السلام، آشنایی با مفهوم واجب، حرام، مستحب و مکروه

دریافت فایل
نمایش محتوا